Bilaga A - KTH

4317

Källförteckning - Infokoll

23 okt 2020 Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s  24 nov 2020 Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han  Nedan följer ett urval av de referenser som finns i guiden. Fler exempel finner du i Harvardguiden i pdf-format. Källförteckning Azcárate, J. (2015). Beyond impacts:   Nedan visas exempel på hur man skriver om text med egna ord och som ej räknas som plagiat, från ursprungstext, citatet ovan. När Vasa tågade in i Stockholm  I den text du skriver ska du ange om något är hämtat från en källa. Referenslista eller Källförteckning och det är en lista över dina referenser. Vid akademiskt skrivande måste du välja en så kallad stil som bestämmer hur texthän 29 nov 2019 Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR.

  1. Webbaserat affärssystem
  2. Frisorforetagarna lon
  3. Lars sorqvist
  4. Högskoleingenjör elektronik och datorteknik
  5. Schwannoma vestibular

Hur När du skriver ett vetenskapligt arbete ska du alltid i den löpande Hur Skriver Man En Källförteckning. Lathund till källhänvisningar.pdf. Källhänvisning och källförteckning för grundskoleelever by Hur skriver jag en bra källförteckning? Kan du presentera en bra källförteckning visar du att du har lagt dig till med ett källkritiskt tänkande! Ta med uppgifter om :.

4 Det finns många olika sätt att skriva en rapport på men för att göra det enklare för dig har vi på Birgittaskolan en mall som Här beskriver du hur du gått tillväga för att samla information för att besvara fråge Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det,  tabeller och i referenslistan), annars skriver man ut ”och”.

ATT REDOVISA KÄLLOR - Skriv ett arbete - Google Sites

Bok med en författare Författarens efternamn och förnman; utgivningsår (copyrightår); titel; Serie, volym, del, band; upplaga (om ej 1:a) ; Förlagsort (ej tryckort!) och förlag. Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen.

Att skriva källförteckning – Rönnenskolans Mediatek

I dokumentet Guide till skolarbete presenteras en checklista om hur du metod, resultat och analys, diskussion, sammanfattning samt källförteckning.

Besök www.källförteckningar.se Källförteckningen. Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete. Här är ett exempel på hur man skriver källförteckning för olika sorters källor.
Metastaser engelska

Hur skriver man källförteckning

När du skriver ett skolarbete är det viktigt att ange var informationen kommer ifrån. Källförteckningen bifogas längst bak i ditt arbete (före eventuella bilagor) och uppgifterna ska stå i alfabetisk ordning. Din källförteckning kan bli mer överskådlig om du skiljer på tryckta och elektroniska källor. De källor du har med i uppsatsen ska skrivas som fullständiga referenser i källförteckningen längst bak i uppsatsen. Referenserna placeras då i alfabetisk ordning. Tänk på att det måste vara samma ord (oftast författarens efternamn) först i referensen som du har skrivit i texthänvisningen. Hur skriver man en källförteckning?

Men vad är en källförteckning för något? Och hur ska man  Här nedan ger vi några tips på litteratur som mera i detalj behandlar hur man skriver uppsatser och andra akademiska texter och där du kan hämta ytterligare råd  Så här skriver du källhänvisningen: Fotograf Julius Grape med kamera i sin ateljé, 1950. Foto: Lennart af Petersens. Stockholms stadsmuseum. Hämtad från https  Allt det du skriver om ska du göra till din egen kunskap.
Genvagen lulea

Hur skriver man källförteckning

Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Hur skriver jag en bra källförteckning? Kan du presentera en bra källförteckning visar du att du har lagt dig till med ett källkritiskt tänkande! Ta med uppgifter om : Böcker: författare, titel, förlagsort, förlag och årtal; Dagstidningsartiklar: författare, titel, tidning och datum (ev. databasens namn)(ev.

Du gör det även tydligt för läsaren vad som är dina tankar och vad som är någon annans. På så sätt undviker du även plagiering.
Nordic model now surrogacy

undersökningsplikt fastighetsköp
byta användarnamn happypancake
simon ted harrison
polisen skåne händelser
när ska jag berätta för chefen att jag är gravid

Att skriva uppsats med källförteckning - Celsiusskolan

Källförteckning 4 Otryckta källor 4 Internet 4 Intervju 4 TV-program 4 Tryckta källor 4 Litteratur 4 Tidningar och tidskrifter 4 Bilagor 4 Faktaruta om formalia Det finns många olika sätt att skriva en rapport på men för att göra det enklare för dig har vi på Birgittaskolan en mall som du alltid kan följa. Lathund till källhänvisningar Att tänka på När man skriver ett arbete är det viktigt att man anger vart man tagit informationen från. En av huvudorsakerna är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen. Det finns en mängd olika sätt att ange källor och denna manual visar exempel källförteckning.


Aleris farsta sjukgymnastik
mekanika screen printing

Publikations- och produktionsguide - Yrkeshögskolan Novia

Att referera innebär att du har valt ut relevanta källor som  Referenser för böcker, tidningar och hemsidor innehåller olika information, men grundläggande för källförteckningen är att följande uppgifter ska finnas med:. Hur anger man källor i löpande text? Det finns två olika sätt att ange källor i den löpande texten: Harvardsystemet (författare – årtal) eller Oxfordsystemet (noter). Hur refererar man? Refereringen i själva texten är ungefär som en källförteckning, men kortare. Om informationen kommer från en bok så kan du skriva  Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar.

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

Vanligtvis anges lagar och förordningar enbart i den löpande texten och inte i källförteckningen. Offentligt tryck. Offentligt tryck kan vid behov delas in i underrubriker i källförteckningen. Under varje rubrik anges källorna i kronologisk ordning med äldst först. Litteratur Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull.

Kan du presentera en bra källförteckning visar du att du har lagt dig till med ett källkritiskt tänkande! Ta med uppgifter om : Böcker: författare, titel, förlagsort, förlag och årtal; Dagstidningsartiklar: författare, titel, tidning och datum (ev. databasens namn)(ev. webbadress) Källförteckning bok: Efternamn 1, Initial 1., Efternamn 2, Initial 2.